Аламудун АО
Новости

Кулактандыруу: “Күн шооласы – баарына бирдей тийет” темадагы (мам.соц.заказ) коомдук пайдалуу долбоорлорду каржылоого конкурс

“Күн шооласы – баарына бирдей тийет”
деген темадагы мамлекеттик социалдык заказды ишке ашырууда
коомдук пайдалуу долбоорлорду каржылоого конкурс жөнүндө
кулактандыруу
1. Конкурсту жарыялоо күнү: 2023-жылдын 7-декабры
2. Мамлекеттик заказчынын аталышы: Аламүдүн айыл өкмөтү 
3. Программанын аталышы: 2022-2023-жылдарга Чүй облусунун Аламүдүн районунун Аламүдүн айыл аймагынын мамлекеттик социалдык заказынын программасы
4. Долбоордун максаты: Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын маанилүү жашоо көндүмдөрүн өнүктүрүү жана коомдо жашоого адаптациялоо
5. Долбоордун милдети: Балдардын дараметин ачууга жана маанилүү жашоо көндүмдөрүн өнүктүрүүгө таасирин тийгизген иш-чараларды өткөрүү.
6. Көйгөйдүн сыпатталышы:
Калктын социалдык кызмат көрсөтүүлөргө муктаждыгын аныктоо боюнча изилдөөнүн анализи ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын абалы эң аялуу болуп саналарын көрсөттү. Аламүдүн айыл аймагында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 282 адам бар, алардын ичинен балдардын саны – 76. Диагноздору: балдардын церебралдык шал оорусу менен – 13 бала, Даун синдрому менен – 7 бала, Аутизм менен – 6 бала, психикалык өнүгүшүнүн жана сүйлөөнүн кечигиши менен – 14 бала жабыркаса, көрүүсү боюнча – 4 жана угуусу боюнча – 6 баланын майыптыгы бар. Калган 26 бала түрдүү: талма, кант диабети, жүрөк кемтиги, ичеги-карын жолдорунун көйгөйлөрү, жырык эрин жана таңдай, муундардын сезгениши, курч лейкоз, сколиоз, буттун ампутациясы ж.б. менен жабыркагандар. Бул балдардын тили начар чыккан же такыр чыккан эмес жана дене бой жактан өсүүсү артта калган. Алардын арасында төшөктө, кыймылсыз жаткандары да бар. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 76 баланын ичинен лицейде жана техникумда 3 бала окуйт, 18 бала жалпы мектепке барат жана 14 бала адистешкен мектептерге барышат, балдар бакчасына жана реалбилитациялык борборлорго 7 бала барат, ал эми 34 бала диагнозунан улам үйдө отурууга аргасыз. Өзү теңдүүлөр менен баарлашып, мектепте окуган балдар ден соолугунун мүмкүнчүлүгүнө жараша толук кандуу жашоодо жашап жатышат. Мектепке барып, билим албаган жана башка эч кандай мекемелерге барбаган бардарга бир топ кыйын. Балдар дайым үйдө болушат, ата-энеси жана жакындарынан бөлөк адамдар менен сүйлөшпөйт, мындан улам алар кыжырданып, жүрүм-турумунда агрессия пайда болот. Мунун баары балдардын ден соолугуна жана өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизет. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын 43 ата-энеси катышкан фокус топтор балдарынын чоңоюу процессинде туш болгон көптөгөн көйгөйлөрдү аныкташты. Ушул балдардын өтө маанилүү муктаждыгы болуп өзү теңдүү балдар менен пикир алышуу, дене тарбия көнүгүүлөрү, ырдоо, сүрөт тартуу боюнча сабактар, көңүл ачуучу оюндар экендиги аныкталды. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын өнүгүүсүнө таасир этүүчү акы төлөнүүчү билим берүү жана өнүктүрүү мекемелери Бишкекте жайгашкан жана ата-энелер үчүн жеткиликсиз, анткени бул бир жагынан кымбат болсо, экинчи жагынан балдарды шаарга алып баруу оор. Айыл аймагында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын бош убактысын уюштуруу боюнча мекемелер жок. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар – бул өзгөчө муктаждыктары бар балдар, бирок баарынан мурун бул – майрам, оюндар, бий, музыка, эң негизгиси  — пикир  алышуу керек болгон балдар. Ошондуктан, балдардын жашоо көндүмдөрүн, акыл-эс жана физикалык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүгө, коомдо жашоого адаптациялоого таасир эткен бош убактысын уюштурууга муктаж.
7. Максаттуу топтун сыпатталышы: 2 жаштан 18 жашка чейинки балдар жана өспүрүмдөр, 76 бала.
8. Долбоорду аткаруунун өзгөчө шарттары (эгерде, мисалы, муниципалдык менчиктин базасында долбоорду аткаруу мүмкүн болсо, кандай шарттарда): Балдардын дараметин ачууга жана жашоодогу көндүмдөрүн өнүктүрүүгө таасир эткен иш-чараларды өткөрүү боюнча долбоорду аткаруу үчүн Аламүдүн айыл өкмөтүндө имараттар жана кабинеттер бар.
9. Гранттын максималдуу суммасы: 800 000 (сегиз жүз миң) сом.
10. Административдик чыгымдарды каржылоо үчүн максималдуу босого (гранттын суммасынан пайыз менен): 60%га чейин.
11. Товарларды жана иштерди сатып алуу үчүн максималдуу босого (гранттын суммасынан пайыз менен): 15%га чейин.
12. Долбоорду ишке ашыруу мөөнөтү: 2024-жылдын февраль, март, апрель, май, июнь айлары (5 ай). 
13. Конкурстун катышуучуларына талаптар:
1) Конкурстун катышуучулары өз ишин “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесинде каралган чөйрөлөрдө жүзөгө ашырган, жарыяланган конкурстун темасы чөйрөсүндө бир жалдан кем эмес иш тажрыйбасы бар, салыктар жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу төлөмдөрү боюнча карызы жок коммерциялык эмес уюмдар (саясий партияларды кошпогондо) боло алат.
2) Конкурстун катышуучусу юридикалык жак катары катталган жана өзүнүн банктык эсеби болушу керек. Эгерде конкурстун катышуучусунун банктык эсеби жок болсо, ага конкурстук документтерди берген күндөн тартып 10 календарлык күндүн аралыгында банктык эсеп ачуу мүмкүнчүлүгү берилет.
3) Бир нече коммерциялык эмес уюмдар келишимдик негизде долбоордук топту (мындан ары – консорциум) түзүп, конкурска катышуу үчүн жалпы арыз жана долбоордук сунуш бере алышат. Бул учурда арызда жана долбоордук сунушта уюмдар ортосундагы функциялар, бюджет, жоопкерчилик жана ар биринин долбоорду ишке ашырууга салымы чектелген, ошондой эле коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсунун катышуучусу катары консорциумдун атынан чыга турган консорциумдун мүчөсү аныкталган болушу керек.
4) Коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсунун бир темасынын алкагында бир коммерциялык эмес уюм бир консорциумдун курамында гана катыша алат. Бир коммерциялык эмес уюм коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууга конкурстун бир темасынын алкагында бир гана арыз бере алат.
14. Конкурска катышуу үчүн зарыл болгон документтер:
1) Конкурска катышуу жөнүндө арызда төмөнкүлөр көрсөтүлүшү керек: уюмдун уюштуруучулук-укуктук формасы, уюмдун аталышы, почталык дареги, телефон номуру, электрондук почтасынын дареги, уюмдун жетекчисинин уюлдук телефонунун номуру, ошондой эле сунушталган долбоордук сунуштун темасынын аталышы.
2) Консорциумдун атынан бериле турган конкурска катышуу жөнүндө арызда консорциумдун уюштуруучулук-укуктук формасы, аталышы, почта дареги, телефон номуру, мүчөлөрүнүн баарынын электрондук почталарынын даректери жана консорциумдун атынан чыга турган уюмдун жетекчисинин уюлдук телефонунун номуру, ошондой эле сунушталган долбоордук сунуштун темасынын аталышы.
3) Арызга төмөнкү документтер тиркелиши керек:
• юридикалык жак катары коммерциялык эмес уюмдун катталгандыгы жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;
• коммерциялык эмес уюмдун уставынын көчүрмөсү;
• өткөн жыл үчүн (же конкурстун катышуучусунун каалоосу боюнча өткөн бир нече жыл үчүн) уюмдун программалык отчетунун конкурстун темасына окшош ишти жүзөгө ашырган бөлүгүнүн көчүрмөсү;
• коомдук пайдалуу долбоорду аткаруучулардын билими жөнүндө тишелүү документтердин көчүрмөсү жана таржымалдары (коомдук пайдалуу долбоорду ишке ашыруу белгилүү бир квалификациядагы жумушчуларды тартууну талап кылган учурларда);
• долбоордук сунуш жана анын бюджети;
• коммерциялык эмес уюм жөнүндө катышуучунун арызы;
• салыктар жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу төлөмдөрү боюнча карызы жок экендиги;
• коомдук пайдалуу долбоорду ишке ашырууга терс таасир эте турган карыздары жана башка милдеттемелери жок экендиги.
Консоциумдун арызына ушул пунктчада каралган консорциумдун бардык мүчөлөрүнүн документтери тиркелиши керек.
4) Конкурстук документтер төмөнкүдөй бөлүнөт:
а) арыз берүүчүнүн тандоосу боюнча конвертте же электрондук формада Кулактандыруунун 23-пунктунда аталган ыкмалардын бири ачык берилет:
o салыктар, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төлөмдөрү жана башка милдеттенмелер боюнча карыздардын жоктугу жөнүндө арыз;
o өткөн жыл үчүн уюмдун иши жөнүндө программалык отчеттун, юридикалык жак катары уюмдун катталгандыгы жөнүндө күбөлүгүнүн, уюмдун уставынын көчүрмөлөрү;
o коомдук пайдалуу долбоордун уюшулгандыгы жөнүндө документтердин көчүрмөсү жана аткаруучуларынын таржымалдары (өмүр баяндык маалыматтары);
б) долбоордун жабык (жашыруун) сунушу жана анын бюджети: мөөр басылган конверттерде берилет; же код коюлган формада сканерленген түрдө PDF форматында электрондук почта боюнча жөнөтүлөт.
Кароонун башталышынан мурун долбоордук сунуштардын гранттык комиссиясы тарабынан коддун шифри гранттык комиссиянын төрагасына анын суроо-талабы боюнча электрондук почта аркылуу жөнөтүлөт.
15. Конкурсту өткөрүү убактысы, орду жана тартиби 
Убактысы: 2024-жылдын 11-январы (конкурстук документтерди берүү мөөнөтү конкурс жарыяланган күндөн тартып календарлык 20 күндөн кем эмес 30 күндөн ашык эмес болушу керек).
Орду: Аламүдүн району, Аламүдүн айылы, Набережная көч., 300А, айыл өкмөтүнүн имараты.
Убактысы: 13:00
Конкурс “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 4-ноябрындагы № 604 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик социалдык заказды ишке ашырууда коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсун өткөрүү тартиби жөнүндө” жобого ылайык өткөрүлөт.
Долбоордук сунуштарды баалоо гранттык комиссия тарабынан өз алдынча же эксперттерди тартуу менен ишке ашырылат. Гранттык комиссия добуш берүү аркылуу долбоордук сунуштарды баалоо ыкмасын тандоо жөнүндө чечим кабыл алат. Чечим добуштардын жөнөкөй көпчүлүгү менен кабыл алынат.
16. Конкурстун жеңүүчүлөрүн аныктоо мөөнөтү 
2024-жылдын 15-январына чейин (конкурстук документтерди кабыл алуу аяктаган күндөн тартып 20 календарлык күндүн аралыгында).
17. Долбоордук сунуштарды баалоо критерийлери 
     Долбоордук сунуштар төмөндө берилген баалоо барагында каралган критерийлерге ылайык бааланат:
18. Баалоо барагы 
№ 1 долбоор
Долбоордун аталышы: “Күн шооласы – баарына бирдей тийет”

 

 

Баалоо критерийлери

 

Шайкештик деңгээли

Баалоо чектери

(балл менен)

Аталган долбоор боюнча коюлган балл
1. Жарыяланган конкурстун максаттарына жетүүгө сунушталган долбоордун багыттары
1) Жарыяланган конкурстун темасына долбоордук сунуштун шайкештигинин деңгээли Шайкеш эмес 1 – 3
Айрым дал келбестиктер бар 4 – 6
Шайкеш 7 – 10
2) Долбоордун максаттарын жана милдеттирин коюунун тактыгы Долбоордун максаттары жана милдеттири так жана ачык түзүлгөн эмес 1 – 3
Долбоордун максаттары жана милдеттири анча так жана ачык түзүлгөн эмес 4 – 6
Долбоордун максаттары жана милдеттири так жана ачык түзүлгөн 7 – 10
3) Сунушталган иш-чаралардын жүзөгө ашырылышы Сунушталган иш-чаралар жүзөгө ашырылышы мүмкүн эмес 1 – 3
Сунушталган иш-чаралардын жүзөгө ашырылышында айрым шектенүүлөр бар 4 – 6
Сунушталган иш-чаралар жүзөгө ашат 7 – 10
4) Коомдук пайдалуу максаттарга жетүүнүн инновациялык ыкмаларынын болушу Инновациялык ыкмалар сунушталган эмес 1 – 3
Коомдук пайдалуу максаттарга жетүүнүн анча чоң эмес инновациялык ыкмалары сунушталган 4 – 6
Коомдук пайдалуу максаттарга жетүүнүн инновациялык ыкмалары сунушталган 7 – 10
2. Долбоорду ишке ашырууга конкурстун катышуучусунун ресурстук жана кесипкөйлүк мүмкүнчүлүктөрүнүн шайкештиги
1) Конкурстун катышуучусунун техникалык жана мүлктүк дарамети Дал келбейт 1 – 3
Айрым дал келбестиктер бар 4 – 6
Дал келет 7 – 10
2) Коюлган милдеттерди чечүүдө ийгиликтүү тажрыйбанын болушу

 

Ийгиликтүү тажрыйбасы жок 1 – 3
Тажрыйба бар, бирок анын ийгилиги далилденген эмес 4 – 6
Ийгиликтүү тажрыйбасы бар 7 – 10
3) Кызматкерлеринин кесипкөйлүк деңгээли Сунушталган долбоорду ишке ашыруу үчүн уюмдун кызматкерлеринин тиешелүү квалификациясы жок 1 – 3
Сунушталган долбоорду ишке ашыруу үчүн уюмдун кызматкерлери канааттандырарлык квалификацияга ээ 4 – 6
Сунушталган долбоорду ишке ашыруу үчүн уюмдун кызматкерлери зарыл болгон квалификацияга ээ 7 – 10
3. Долбоордун актуалдуулугу
1)  Долбоордун көйгөйлөрдү чечүүгө жана максаттуу топтун муктаждыктарын канааттандырууга багытталышы Багытталган эмес 1 – 3
Жарым-жартылай багытталган 4 – 6
Багытталган 7 – 10
2) Пайда көрүүчүлөрдү камтуу масштабы Минималдуу 1 – 3
Жарым-жартылай 4 – 6
Толук 7 – 10
            4. Долбоордун бюджети
1) Бюджетте долбоордун иш-чараларын жүзөгө ашыруунун тийиштүү чагылдырылышы Бюджет сунушталган иш-чараларга дал келбейт 1 – 3
Бюджеттин жана сунушталган иш-чаралардын айрым дал келбестиктери бар 4 – 6
Бюджет сунушталган иш-чараларга дал келет 7 – 10
2) Чыгымдардын негиздүүлүгү жана жол берилгендиги Чыгымдар негиздүү эмес 1 – 3
Чыгымдар толук негиздүү эмес жана жол берүүгө мүмкүн эмес 4 – 6
Чыгымдар негиздүү жана жол берүүгө болот 7 – 10
5. Долбоорду ишке ашыруу үчүн башка булактардан кошумча каржылоону тартуу (муну колдонууга болгон учурларда)
1) Уюмдун жеке салымынын өлчөмү Уюмдун жеке салымы жок 1 – 3
Жеке салым баасы боюнча суралган каражаттын кеминде 25%ын түзөт 4 – 6
Жеке салым баасы боюнча суралган каражаттын кеминде 50%ын түзөт 7 – 10
2) Кошумча тартылган каражаттардын көлөмү Кошумча тартылган каражаттар жок 1 – 3
Кошумча тартылган каражаттар баасы боюнча суралган каражаттын кеминде 25%ын түзөт 4 – 6
Кошумча тартылган каражаттар баасы боюнча суралган каражаттын кеминде 50%ын түзөт 7 – 10
6. Долбоордон күтүлүүчү натыйжалуулугу
1) Долбоордон күтүлүүчү натыйжаларынын сандык көрсөткүчтөрүнүн болушу Долбоордон күтүлүүчү натыйжаларынын сандык көрсөткүчтөрү келтирилген эмес 1 – 3
Долбоордон күтүлүүчү натыйжаларынын айрым сандык көрсөткүчтөрү бар 4 – 6
Күтүлүүчү натыйжалардын сандык көрсөткүчтөрү долбоорду ишке ашырууга мониторинг жүргүзүү жана баалоо үчүн толук көлөмдө келтирилген 7 – 10
2) Долбоор аяктагандан кийин максаттуу топ үчүн оң таасири Долбоор аяктагандан кийин максаттуу топ үчүн оң таасир күтүлбөйт 1 – 3
Долбоор аяктагандан кийин максаттуу топ үчүн оң таасир берүү мүмкүнчүлүгү бар 4 – 6
Долбоор аяктагандан кийин максаттуу топ үчүн оң таасир алуу жөнүндө ишенимдүү түрдө айтууга болот 7 – 10
7. Коомдук пайдалуу долбоордун алкагында долбоорду каржылоо аяктагандан кийин ишти улантуу мүмкүнчүлүгү (муну колдонууга болгон учурларда)
1) Коомдук пайдалуу долбоордун алкагында долбоорду каржылоо аяктагандан кийин ишти улантуу мүмкүнчүлүгү (муну колдонууга болгон учурларда) Ишти улантуу мүмкүнчүлүгү жок 1 – 3
Ишти улантууга жарым-жартылай ишеним бар 4 – 6
Ишти улантууга ишеним бар 7 – 10
 

8. Мамлекеттик заказчы тарабынан белгиленген кошумча критерийлер[1] (Кошумча критерийлер боюнча баллдардын суммасы ушул берененин 1-бөлүгүндө саналган критерийлер боюнча баллдардын суммасынын 10 пайызынан ашпоого тийиш).

1) 1 – 2
3 – 6
7 – 8
2) 1 – 2
3 – 6
7 – 8
Сунушталган долбоордук сунуш боюнча жыйынтыктоочу балл[2]

(Конкурстун катышуучусу 18 баллдан (минималдуу) 176 баллга (максималдуу) чейин жыйынтыктоочу балл ала алат).

 

 

 1. Арыздын бланктарын алууга боло турган почта дареги: индекси 724301, Аламүдүн району, Аламүдүн айылы, Набережная көч., 300А.

Арыздын электрондук бланктарын жүктөп алууга боло турган расмий сайттын дареги: www.alamudun.kg

Арыздын бланктарын суроо үчүн электрондук почтанын дареги: alamudun2013@mail.ru

 1. Маалымат жана түшүндүрмө алуу үчүн мамлекеттик заказчынын жооптуу адамынын байланыш маалыматтары:

Аты-жөнү: Джеенкулова Толкунай Гулбаевна

Телефон номуру: 0707855595

Электрондук почтасынын дареги: alamudun2013@mail.ru

 

 1. Конкурстун шарттары жөнүндө суроо-талаптарды жөнөтүүнүн жана түшүндүрмөлөрдү алуунун мөөнөтү:  

 

 2023-жылдын 7-декабрынан 2024-жылдын 10-январына чейин.

Конкурстун шарттары жөнүндө түшүндүрмө алуу үчүн суроо-талаптарды alamudun2013@mail.ru электрондук почтасы аркылуу жөнөтүү керек.

Конкурстун шарттары жөнүндө түшүндүрмөнү 0707855595 телефону аркылуу да алууга болот.

 

 1. 22. Конкурстун шарттарын түшүндүрүү үчүн маалыматтык жыйын өткөрүлөт:

 

Күнү: 2023-жылдын 25-декабры

Убактысы: 10:00

Жайы:  Аламүдүн району, Аламүдүн айылы, Набережная көч., 300А.

 

 1. Конкурска катышуу үчүн арыздар жана документтер төмөнкү дарекке жөнөтүлсүн:

 

Почта дареги: 724301:  Аламүдүн району, Аламүдүн айылы, Набережная көч., 300А.

Электрондук почта дареги:  alamudun 2013@mail.ru

Расмий сайттын дареги: www.alamudun.kg

Конкурска катышууга арыз, ошондой эле ага тиркелген документтер арыз берүүчүнүн тандоосу боюнча төмөнкү жолдордун бири менен берилиши мүмкүн:

1) мамлекеттик заказчы аркылуу гранттык комиссияга өткөрүлүп берилиши;

2) гранттык комиссияга билдирмелүү заказдык кат почта менен мамлекеттик заказчы аркылуу жөнөтүлүшү;

3) гранттык комиссияга код коюлган формада сканерленген түрдө PDF форматында электрондук почта менен мамлекеттик заказчы аркылуу жөнөтүлүшү;

4) гранттык комиссияга мамлекеттик заказчынын расмий сайты аркылуу жөнөтүлүшү.

 

 1. Конкурска катышуу үчүн документтерди жана арыздарды кабыл алуу мөөнөтү

ЗАКАЗ ФОРМАСЫ чыгаруу

2022-2023-жылдарга Чүй облусунун Аламүдүн районунун Аламүдүн айыл аймагынын мамлекеттик социалдык заказ программасы

Арыздарды жана ага тиркелген документтерди кабыл алуу мөөнөтү — 2024-жылдын 11-январы саат 17:00дөн кеч эмес. Эгерде арыз кулактандырууда аталган мөөнөт аяктагандан кийин берилсе, арыз берүүчүгө сынакка катышууга уруксат берилбейт.

 

***

Объявление

о конкурсе на финансирование общественно полезных проектов при реализации государственного социального заказа на тему:

                                                         «Солнце-светит всем одинаково»

 

 1. Дата объявления конкурса: 7 декабря 2023 года
 2. Наименование государственного заказчика: Аламудунский айыл окмоту
 3. Название программы: Программа государственного социального заказа

Аламудунского айылного аймака, Аламудунского района, Чуйской области на

период 2022-2023 годы.

 1. Цель проекта: Развитие важных жизненных навыков и адаптации к жизни в обществе детей с ограниченными возможностями здоровья.
 2. Задачи проекта: Проведение мероприятий, способствующих раскрытию потенциала детей и развитию жизненных навыков.
 3. Описание проблемы:

Анализ исследования по определению нужд населения в социальных услугах  показал, что наиболее незащищенным является положение детей с ограниченными возможностями здоровья.  В Аламудунском айылном аймаке числится 282  человек с ограниченными возможностями здоровья,  из них дети с ОВЗ-76 человек. С диагнозами: ДЦП- 13 человек, Синдром Дауна -7 человек, Аутисты-6, ЗПРР-14, инвалиды по зрению-4 и по слуху-6 человек. Остальные 26 детей имеют разные заболевания такие как: эпилепсия, сахарный диабет, порок сердца, проблемы с ЖКТ, расщелины неба и заячья губа, артрит, острый лейкоз, сколиоз, ампутация ноги и т.д. У этих детей слабая или совсем отсутствующая разговорная речь и физическая отсталость в развитии. Есть среди них и лежащие, неподвижные дети. Из 76 детей с ОВЗ, учатся в лицее и техникуме 3 человека, 18 детей посещают массовую школу и 14 детей посещают специализированные школы, в детские сады и реабилитационные центры ходят 7 детей и 34 детей в силу своего диагноза вынуждены сидеть дома. Дети, которые учатся в школе, общаются со своими сверстниками, живут полноценной жизнью, насколько это возможно, насколько позволяет здоровье. Намного труднее детям, которые не посешают школу, не учатся, не посещают никакие другие учреждения. Дети постоянно находятся дома, ни с кем кроме родителей и близких не общаются, вследствие чего, они нервничают, появляется агрессивность в поведении, Все это негативно сказывается на здороье и развитии детей. Фокус группы,  на котором приняли участие 43 родителей детей с ОВЗ, выявили множество проблем, с которыми они сталкиваются в процессе взросления детей с ОВЗ. Наиболее важными потребностями этих детей является общение со сврестниками, физические упражнения, занятия по пению, рисованию, развлекательные игры. Платные образовательные и развивающие учреждения, способствующие развитию детей с ОВЗ находятся в Бишкеке и для родителей недоступны, потому что это дорого и возить детей в город тяжело. В айылном аймаке учреждений по организации досуга детей с ОВЗ нет. Дети с ОВЗ- это дети со специфическими потребностями, но прежде всего это- дети, которым нужны праздники, игры, танцы, музыка, а самое главное- общение. Детям с ОВЗ необходимо все то, чем живут здоровые дети. Поэтому дети нуждаются в организации их досуга, для развития их жизненных навыков, умственных и физических способностей, адаптации к жизни в обществе.

 1. Описание целевой группы: Дети и подростки в возрасте  от 2 -х до 18 лет, 76 детей.
 2. Особые условия выполнения проекта: (если есть, например, выполнение проекта на базе муниципальной собственности, на каких условиях) Для выполнения проекта по проведению мероприятий способствующих раскрытию потенциала детей и развитию жизненных навыков в Аламудунском АО  имеются здание и кабинеты.
 3. Максимальная сумма гранта: 800000 (восемьсот тысячи) сомов.
 4. Максимальный порог (в процентах от суммы гранта) на финансирование административных расходов: до 60%
 5. Максимальный порог (в процентах от суммы гранта) на приобретение товаров и работ: до 15%
 6. Срок реализации проекта: февраль, март, апрель, май, июнь, 2024 года (5 месяцев)
 7. Требования к участникам конкурса:
 • Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации (за исключением политических партий), которые осуществляют свою деятельность в сферах, предусмотренных статьей 5 Закона Кыргызской Республики «О государственном социальном заказе», имеют опыт работы не менее одного года в сфере объявленной темы конкурса, не имеют задолженности по налогам и страховым взносам по государственному социальному страхованию.
 • Участник конкурса должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица и иметь свой банковский счет. Если участник конкурса не имеет банковского счета, ему дается возможность открыть банковский счет в течение 10 календарных дней со дня подачи конкурсных документов.

3) Несколько некоммерческих организаций могут сформировать проектную группу (далее – консорциум) на договорной основе и представить общее заявление и проектное предложение для участия в конкурсе. В этом случае в заявлении и проектном предложении должны быть разграничены функции, бюджет, ответственность между организациями и вклад каждой из них в реализацию проекта, а также определен член консорциума, который будет действовать от имени консорциума в качестве участника конкурса общественно полезных проектов.

4) Одна некоммерческая организация в рамках одной темы конкурса на реализацию общественно полезных проектов может принимать участие в составе только одного консорциума. Одна некоммерческая организация может подать только одно заявление в рамках одной темы конкурса на реализацию общественно полезных проектов.

 1. Документы, необходимые для участия в конкурсе:
 • Заявление об участии в конкурсе, в котором должны быть указаны: организационно-правовая форма организации, наименование, почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты организации, номер мобильного телефона руководителя организации, а также наименование темы предлагаемого проектного предложения.
 • В заявлении об участии в конкурсе, подаваемом от имени консорциума, должны быть указаны организационно-правовая форма, наименование, почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты всех членов консорциума и номер мобильного телефона руководителя организации, которая действует от имени консорциума, а также наименование темы предлагаемого проектного предложения
 • К заявлению должны быть приложены следующие документы:
 • копия свидетельства о регистрации некоммерческой организации в качестве юридического лица;
 • копия устава некоммерческой организации;
 • копия программного отчета организации за предыдущий год (или, по желанию участника конкурса, за предыдущие несколько лет), в части осуществленной деятельности, совпадающей с темой конкурса;
 • копии соответствующих документов об образовании и резюме исполнителей общественно полезного проекта (в случаях, когда реализация общественно полезного проекта требует привлечения работников с определенной квалификацией);
 • проектное предложение и его бюджет;
 • заявление участника о том, что некоммерческая организация:
 • не имеет задолженности по налогам и страховым взносам по государственному социальному страхованию;
 • не обременена долговыми и иными обязательствами, которые могут отрицательно повлиять на реализацию общественно полезного проекта;

            К заявлению консорциума должны быть приложены документы, предусмотренные настоящим подпунктом, всех членов консорциума.

 • Конкурсные документы делятся на:
 • открытые, которые предоставляются одним из способов, перечисленных в пункте 23 Объявления в конверте или в электронной форме по выбору заявителя:
  • заявление об отсутствии задолженности по налогам, страховым взносам по государственному социальному страхованию и иным обязательствам;
  • копии программного отчета о деятельности организации за предыдущий год, свидетельства о регистрации организации в качестве юридического лица, устава организации;
  • копии документов об образовании и резюме (автобиографические данные) исполнителей общественно полезного проекта;
 • закрытые (конфиденциальные) — проектное предложение и его бюджет, которые: представляются в запечатанном конверте; либо направляются по электронной почте в отсканированном виде в формате PDF в закодированной форме.

Перед началом рассмотрения грантовой комиссией проектных предложений шифр кода отправляется председателю грантовой комиссии по его запросу по электронной почте.

 1. Время, место и порядок проведения конкурса

Время: 11 января,  2024 года (срок подачи конкурсных документов не может быть менее 20 и более 30 календарных дней со дня объявления конкурса).

Место: Аламудунский район, с. Аламудун, ул. Набережная 300А, здание АО.

Время: 13:00

Конкурс проводится в соответствии с Законом КР «О государственном социальном заказе» и Положением «О порядке проведения конкурса общественно полезных проектов при реализации государственного социального заказа», утвержденным постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 4 ноября 2022 года № 604)

Оценка проектных предложений осуществляется со стороны грантовой комиссии самостоятельно или с привлечением экспертов. Грантовая комиссия принимает решение о выборе способа оценки проектных предложений путем голосования. Решение принимается простым большинством голосов.

 1. Сроки определения победителей конкурса

До 15 января 2024 года (в течение 20 календарных дней со дня окончания приема конкурсных документов).

 1. Критерии оценки проектных предложений

     Проектные предложения будут оцениваться согласно критериям, предусмотренным в нижеследующем оценочном листе:

 1. Оценочный лист

Проект №1

Название проекта: “Солнце- светит всем одинаково”

 

 

Критерии оценки

 

Уровень соответствия

Пределы оценки

(в баллах)

Выставленный балл по данному проекту
1.Направленность предлагаемого проекта на достижение целей                    объявленного конкурса

 

1) Степень соответствия проектного предложения теме объявленного конкурса Не соответствует 1 – 3
Имеются некоторые несоответствия 4 – 6
Соответствует 7 – 10
2) Четкость постановки целей и задач проекта Цели и задачи проекта четко и ясно не сформулированы 1 – 3
Цели и задачи проекта сформулированы не совсем четко и ясно 4 – 6
Цели и задачи проекта сформулированы четко и ясно 7 – 10
3) Осуществимость предлагаемых мероприятий Предлагаемые мероприятия не осуществимы 1 – 3
Есть некоторые сомнения в осуществимости предлагаемых мероприятий 4 – 6
Предлагаемые мероприятия осуществимы 7 – 10
4) Наличие инновационных способов достижения общественно полезных целей Инновационные способы не предлагаются 1 – 3
Предлагаются

незначительные инновационные способы достижения общественно полезных целей

4 – 6
Предлагаются инновационные способы достижения общественно полезных целей 7 – 10
              2. Соответствие ресурсных и профессиональных возможностей

участника конкурса на реализацию проекта

 

1) Технический и имущественный потенциал участника конкурса Не соответствует 1 – 3
Имеются некоторые несоответствия 4 – 6
Соответствует 7 – 10
2) Наличие успешного опыта в решении поставленных задач Успешного опыта нет 1 – 3
Опыт имеется, но его успешность не доказана 4 – 6
Имеется успешный опыт 7 – 10
3) Уровень профессионализма персонала Персонал организации не имеет соответствующей квалификации для реализации предлагаемого проекта 1 – 3
Персонал организации имеет удовлетворительную квалификацию для реализации предлагаемого проекта 4 – 6
Персонал организации имеет необходимую квалификацию для реализации предлагаемого проекта 7 – 10
         3. Актуальность проекта

 

1) Направленность проекта на решение проблем и удовлетворение потребностей целевой группы Не направлен 1 – 3
Направлен частично

 

4 – 6
Направлен 7 – 10
2) Масштаб охвата благополучателей Минимальный 1 – 3
Частичный 4 – 6
Полный 7 – 10
            4. Бюджет проекта
1) Отражение реализации мероприятий проекта в бюджете Бюджет не соответствует предлагаемым мероприятиям 1 – 3
Имеются некоторые несоответствия бюджета и предлагаемых мероприятий 4 – 6
Бюджет соответствует предлагаемым мероприятиям 7 – 10
2) Обоснованность и допустимость расходов Расходы не обоснованы 1 – 3
Расходы не совсем обоснованы и допустимы 4 – 6
Расходы обоснованы и допустимы 7 – 10
5. Привлечение дополнительного финансирования для реализации проекта из иных источников (в случаях, когда это применимо)

 

1) Размер личного вклада организации Личного вклада организации нет 1 – 3
Личный вклад по стоимости составляет не менее 25 % запрашиваемых средств 4 – 6
Личный вклад по стоимости составляет не менее 50 % запрашиваемых средств 7 – 10
2) Объем дополнительных привлекаемых средств Дополнительных привлекаемых средств нет 1 – 3
Дополнительные привлекаемые средства по стоимости составляют не менее 25 % запрашиваемых средств 4 – 6
Дополнительные привлекаемые средства по стоимости составляют не менее 50 % запрашиваемых средств 7 – 10
6.Ожидаемая результативность проекта

 

1) Наличие количественных показателей ожидаемых результатов проекта Количественные показатели ожидаемых результатов проекта не приведены 1 – 3
Имеются некоторые количественные показатели ожидаемых результатов проекта 4 – 6
Количественные показатели ожидаемых результатов приведены в полном объеме для мониторинга и оценки реализации проекта 7 – 10
2) Положительный эффект для целевой группы после завершения проекта Положительный эффект для целевой группы после завершения проекта не предвидится 1 – 3
Есть вероятность положительного эффекта для целевой группы после завершения проекта 4 – 6
Можно с уверенностью утверждать о получении положительного эффекта для целевой группы после завершения проекта 7 – 10
7.Возможность продолжения деятельности после окончания финансирования проекта (в случаях, когда это применимо)

 

1) Возможность продолжения деятельности после окончания финансирования

проекта (в случаях, когда это применимо)

Нет уверенности в продолжении деятельности 1 – 3
Есть частичная уверенность в продолжении деятельности 4 – 6
Есть уверенность в продолжении деятельности 7 – 10
 

8. Дополнительные критерии, установленные государственным заказчиком[1](Сумма баллов по дополнительным критериям, установленным государственным заказчиком, не должна превышать 10% от общей суммы основных баллов).

1) 1 – 2
3 – 6
7 – 8
2) 1 – 2
3 – 6
7 – 8
Итоговый балл по предлагаемому проектному предложению[2]

(Участник конкурса может получить итоговый балл от 18 (минимальный) до 176 (максимальный) баллов).

 

 

 1. Почтовый адрес, где можно получить бланк заявления: индекс 724301, Аламудунский район, с. Аламудун, ул. Набережная 300А.

Адрес официального сайта, где можно скачать электронные бланки заявления:

Адрес электронной почты для запроса бланков заявления: alamudun2013@mail.ru

 1. Контактные данные ответственного лица государственного заказчика для обращения за информацией и разъяснениями:

Фамилия и имя: Джеенкулова Толкунай Гулбаевна

Номер телефона: 0707855595

Адрес электронной почты: alamudun2013@mail.ru

 

 1. Срок для направления запросов и получения разъяснений об условиях конкурса:  

с 07.12.2023 по 10.01.2024 г.

Запросы на получение разъяснений об условиях конкурса необходимо направить по электронному адресу: alamudun2013@mail.ru

Разъяснения об условиях конкурса  можно получить также по  телефону: 0707855595

 

 1. 22. Информационное собрание для разъяснения условий конкурса проводится:

Дата: 25.12.2023

Время: 10:00

Место:  Аламудунский район, Аламудунский район, с. Аламудун, ул. Набережная 300А.

 

23.Заявления и документы для участия в конкурсе направлять на следующий адрес:

 

Почтовый адрес: 724301 :  Аламудунский район, Аламудунский район, с. Аламудун,                         ул. Набережная 300А.

Адрес электронной почты:  alamudun 2013@mail.ru

Адрес официального сайта: www.alamudun.kg

Заявление об участии в конкурсе, а также прилагаемые к нему документы могут быть поданы по выбору заявителя одним из следующих способов:

1) переданы грантовой комиссии через государственного заказчика;

2) направлены грантовой комиссии через государственного заказчика по почте заказным письмом с уведомлением;

3) отсканированы и направлены грантовой комиссии через государственного заказчика по электронной почте в отсканированном виде в формате PDF в закодированной форме;

4) направлены грантовой комиссии посредством официального сайта государственного заказчика.

 

24.Срок приема документов и заявлений для участия в конкурсе.

ФОРМА ЗАЯВКИ скачать

Срок приема заявлений и прилагаемых к нему документов  — не позднее 17-00 часов  11 января 2024 года. Заявитель не допускается к участию в конкурсе в случае, если заявление подано после истечения срока, указанного в объявлении.

 

 

Похожие новости

Объявление — приглашение заинтересованных лиц к сотрудничеству по реализации экономических подпроектов АРИС

25 декабря прошло новогоднее мероприятие для детей из малообеспеченных семей Аламудунского айыльного аймака   при поддержке Фонда Ханнса Зайделя в Центральной Азии.

Аламудунский айыл окмоту поделился своим опытом внедрения системы электронной библиотеки.