Аламудун АО
Новости

Жер фондун инвентаризациялоонун жыйынтыгында Аламүдүн айыл аймагыны чектери даана белгиленди. По результатам инвентаризации земельного фонда Аламудунского айыльного аймака были четко определены границы

Жер фондун инвентаризациялоонун жыйынтыгында Аламүдүн аймагынын чектери даана белгиленди

Жер пайдалануу эрежелерин белгилөө жана шаар куруу менен архитектуранын ченемдерин жана эрежелерин сактоону камсыз кылуу жергиликтүү маанидеги негизги жана маанилүү маселелердин бири болуп саналгандыктан, ошондой эле 2018-2020-жылдарда региондорду өнүктүрүү өлкөнүн негизги артыкчылыгы болуп аныкталгандыгын эске алып, Аламүдүн айыл өкмөтүКыргызмамжердолбоорлоожер жайгаштыруу мамлекеттик долбоорлоо институту” мамлекеттик ишканасы менен биргеликте Аламүдүн айыл аймагынын жерлерин инвентаризациялоону жана чек ара белгилерин түзөтүүнү аягына чыгарды.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-мартындагы № 114 “Кыргыз Республикасынын жер фондун инвентаризациялоо жөнүндөтоктомун аткаруу максатында Аламүдүн айыл өкмөтү тарабынан көптөгоң жумуштар аткарылды. Аламүдүн жана Ленин айылдык кеңештеринин, аталган эки айыл өкмөттөрүнүн токтомдорунун, буйурмаларынын негизинде эки айыл аймактын чек ара белгилерин түзөтүүсү аягына чыгарылып, кээ бир контурлардын почталык индекси түзөтүлгөн. (Токтомдор менен буюрмалардын тизмеси тиркелген). Жогоруда аталган материалдарКыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшү тууралуумыйзамынын талаптарына ылайыкАламүдүн айыл аймагынын административдик-аймактык бирдиги жөнүндөКыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун талкуулоо жана иштеп чыгуу, ошондой эле андан ары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жөнөтүү үчүн Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнө караштуу Өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин ведомстволор аралык жумушчу тобуна берилген.

Бул иштердин бардыгы жергиликтүү жамааттын жашоо-турмушун татыктуу камсыз кылуу жана аймактарды көрктөндүрүү, жашылдандыруу маселелерин чечүү үчүн жүргүзүлгөн. Мисалы, Ленин айыл өкмөтү өткөрүп берген контурдагы участоктордо Аламүдүн айыл аймагынын курамындагы калктуу конуштарга кетчү асфальтталбаган жолдор болгон. Асфальт төшөө боюнча жумуштарды жүргүзүү, түнкү жарыктандырууну уюштуруу, бул жолдорду көрктөндүрүү үчүн жерди которуу чаралары көрүлдү. Натыйжада мурда бир да коомдук транспорт каттабаган Садовое айылынан Бишкек шаарынын ортосуна чейин муниципалдык автобустар жүрө баштады. Бул каттам Аламүдүн айыл аймагынын бардык айылдарын камтып, жергиликтүү калктын ыңгайлуу жашоосуна эбегейсиз салым кошмокчу.

Ошондой эле, Аламүдүн айыл өкмөтүнүн буюртмасынын негизинде, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик курулуш комитетинин алдындагы Мамлекеттик шаар куруу жана архитектура долбоорлоо институту тарабынан Башкы планды иштелип чыкты. Аламүдүн районунун Архитектура жана шаар куруу бөлүмү менен макулдашылып, Башкы планын бекитүү 2019-жылдын III чейрегинде аяктады.

Долбоор Бишкек шаарынын Башкы планында белгиленген шаар четиндеги Аламүдүн жана  Садовое айылдары үчүн жашоого жагымдуучөйрөнү жана туруктуу өнүгүүнү түзгөн шаар курууну жөнгө салуучу шарттарды аныктайт. Тапшырмада белгиленген чек аралардын алкагында ТПД баскычтарынын талаптарына жооп берген аймакты деталдык пландаштыруу жүргүзүлдү.

Долбоордо функционалдык жана курулуш зонасына бөлүштүрүү боюнча башкы пландын материалдарын тактоо жүргүзүлдү жана курулуштун көлөмдүк-мейкиндик жана архитектуралык-көркөмдүк чечилиши боюнча сунуштар иштелип чыкты, шаар четиндеги  айылдардын аймагында кызыл тилкелер жана көчөлөр менен магистралдардын кесилиштери белгиленди. Аянты 75 га Бишкек–Алма-Ата унаажолунун боюн, Аламүдүн айыл аймагында бөлүнгөн аянты 140 га участокторду жана аянты 69,8 га участокту пландаштыруу жана курулуштарды ирээтке келтирүү жана өнүктүрүү боюнча иш-чаралар каралып чыкты.

(Токтомдор менен буюрмалардын тизмеси:

Ленин айылдык кеңешинин 2018-жылдын 12-февралындагы № 51 токтому менен Ленин жана Аламүдүн айыл аймактарынын ортосундагы чектеш чек аралар бекитилген.

Ленин айылдык кеңешинин 2018-жылдын 12-февралындагы № 52 токтому менен Аламүдүн айылаймагынын административдик чек арасына 1352-1354 жер үлүштөрүн өткөрүү жактырылган жана макулдук берилген.

Ленин айыл өкмөтүнүн 2018-жылдын 27-апрелиндеги № 36 токтому менен Ленин жана Аламүдүн айыл аймактарынын ортосундагы чектеш чек аралар бекитилген.

Аламүдүн айылдык кеңешинин 2018-жылдын 22-февралындагы № 54 токтому менен Ленин жана Аламүдүн айыл аймактарынын ортосундагы чектеш чек аралар бекитилген.

Аламүдүн айыл өкмөтүнүн 2018-жылдын 7-майындагы № 44 токтому менен Ленин жана Аламүдүн айыл аймактарынын ортосундагы чектеш чек аралар бекитилген.

Аламүдүн райондук мамлекеттик администрациясынын 2018-жылдын 22-майындагы № 175-б буйругу менен Аламүдүн районунун Аламүдүн жана Ленин айыл аймактырынын чек араларын белгилөө боюнча түзөтүү материалдары бекитилген.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2018-жылдын 9-июнундагы № 141-б буйругу менен Аламүдүн районунун Аламүдүн жана Ленин айыл аймактырынын чек араларын белгилөө боюнчат үзөтүү материалдары бекитилди.

Ленин айылдык кеңешинин 2019-жылдын 8-апрелиндеги № 93 токтому менен Аламүдүн айыл аймагынын административдик чек арасына 1352-1354 жер үлүштөрүн өткөрүү жактырылган жана макулдук берилген.

Ленин айыл өкмөтүнүн 2019-жылдын 15-апрелиндеги № 13 токтому менен Аламүдүн айыл аймагынын административдик чек арасына 1352-1354 жер үлүштөрүн өткөрүү бекитилген.

Аламүдүн айылдык кеңешинин 2019-жылдын 18-апрелиндеги № 113 токтому менен Аламүдүнайыл аймагынын административдик чек арасына1352-1354 жер үлүштөрүн өткөрүү жактырылган жана макулдук берилген.

Аламүдүн айыл өкмөтүнүн 2019-жылдын 22-апрелиндеги № 23 токтому менен Аламүдүн айыл аймагынын административдик чек арасына 1352-1354 жер үлүштөрү өткөрүлүп алынган.

Аламүдүн райондук мамлекеттик администрациясынын 2019-жылдын 14-майындагы № 144-б буйругу менен Аламүдүн районунун Аламүдүн жана Ленин айыл аймактырынын чек араларын белгилөө боюнча түзөтүү материалдары бекитилди.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппарат жетекчисинин 2019-жылдын 4-июнундагы № МА-13-397 каты менен Аламүдүн районунун Аламүдүн жана Ленин айыл аймактырынын чек араларын белгилөө боюнча түзөтүүлөрдү бекитүүжөнүндө материалдар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жөнөтүлгөн).

По результатам инвентаризации земельного фонда Аламудунского айыльного аймака были четко определены границы

Установление правил землепользования и обеспечение соблюдения норм и правил градостроительства и архитектуры является одним из основным и важным вопросом местного значения,  а также учитывая что в 2018-2020 годах развитие регионов было определено ключевым  приоритетом страны, Аламудунский айыл окмотусовместно  с  Государственным предприятием  Государственный проектный институт по землеустройству «Кыргызгипрозем» завершил инвентаризацию земель и корректировку установления границ Аламудунского айыльного аймака.

В целях исполнения постановления Правительства Кыргызской Республики от 3 марта 2014 года № 114 «О проведении инвентаризации земельного фонда Кыргызской Республики»Аламудунским айыл окмоту были проведены ряд работ. Постановлениями Ленинского и Аламудунского айыльных кенешей, айыл окмотуутверждены смежные границы, отдельные контуры переведены из одного почтового индекса в другой и проведена корректировка по определению границ между двумя айыльными аймаками. (Список постановлений и распоряжений внизу). В результате этих мероприятий, все материалы в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики переданы в межведомственную рабочую группу Государственного агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики для обсуждения и разработки проекта Закона Кыргызской Республики «Об административно – территориальной единице Аламудунского айыльного аймака» и дальнейшего направления в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

Вся эта работа была проведена для решения вопросов обеспечения жизнедеятельностиместного сообщества и благоустройства территорий. Например, на некоторых контурах участков которые Ленинский айыл окмоту передал Аламудунскому айыл окмоту пролегала дорога (грунтовая)  в соседний населенный пункт, которой входит в состав Аламудунского айыльного аймака,  а дорога входила в состав Ленинского айыльного аймака. Чтобы вести работу по асфальтированию, организация ночного освещения, благоустройству этих дорог и были предприняты мероприятия по передачи земель. В результате этих мероприятий на данный момент запустился муниципальный автобус из села Садовое до центра города Бишкек. Раньше ни один общественный транспорт не охватывал все населенные пункты айыльного аймака.

Так же была проделана работа по разработке Генерального плана совместно с Государственным Проектным Институтом градостроительства и архитектуры при Госстрое КР, она была выполнена по заданию Аламудунского айыл окмоту и согласованного Управлением архитектуры и градостроительства Аламудунского района в 2018году, согласование и утверждение Генерального плана Аламудунского айыльного аймака завершено в III квартале 2019

        Проект уточняет и детализирует определенные Генеральным планом города Бишкек градостроительные регламентные условия создания благоприятной среды жизнедеятельности и устойчивого развития пригородных поселков Аламудун и Садовое. В пределах определенных заданием границ выполнена детальная планировка территории, соответствующая требованиям стадии ПДП и разработаны в соответствии со Сводом правил по планировке и застройке сельских населенных пунктов.       Инжинерно – геологические условия приняты в соответствии с проектом Генерального плана г.Бишкек.

    В проекте произведено уточнение материалов генерального плана по функциональному и строительному зонированию и разработаны предложения по объемно-пространственному и архитектурно-художественному решению застройки, по размещению объектов обслуживания населения социально-гарантированного минимума, установлены красные линии и поперечные профили улиц и магистралей территории пригородных поселков. Детально рассмотрены мероприятия по упорядочению и развитию планировки, а так же застройки вдоль автодороги Бишкек – Алматы.

     Общие сведения и существующее положение будут одинаковы для всех населенных пунктов Аламудунского айыльного аймака, а социально – экономические основы развития сел, архитектурно – планировочная структура и функциональное зонирование будут индивидуальны для каждого населенного пункта.

       (Список постановлений и распоряжений:

Постановлением Ленинского айыльного кенеша № 51 от 12 февраля 2018 года, было утверждены смежные границы между Ленинским и Аламудунскимайыльными аймаками.

Постановлением Ленинского айыльного кенеша № 52 от 12 февраля 2018 года, было одобрено и дано согласие на переход земельных долей 1352-1354 в административные границы Аламудунского айыльного аймака.

        Постановлением Ленинского айыл окмоту № 36 от 27 апреля 2018 год, были утверждены смежные границы между Ленинским и Аламудунскимайыльными аймаками.

         Постановлением Аламудунского айыльного кенеша № 54 от 22 февраля 2018 год, были утверждены смежные границы между Ленинским и Аламудунским айыльными аймаками.

         Постановлением Аламудунского айыл окмоту№ 44 от 7мая 2018 год, были утверждены смежные границы между Ленинским и Аламудунскимайыльными аймаками.

        Распоряжением государственной администрации Аламудунского района № 175-р от 22 мая 2018 года, были утверждены корректировки материалы по установлению границы Аламудунского и Ленинского айыльных аймаков, Аламудунского района.

       Распоряжением полномочного представителем Правительства Кыргызской Республики в Чуйской области  № 141-р от 9 июня 2018 года, были утверждены корректировки материалы по установлению границы Аламудунского и Ленинского айыльных аймаков, Аламудунского района.

        Постановлением Ленинского айыльного кенеша № 93 от 8 апреля 2019 года, было одобрено дано согласие на переход земельных долей 1352-1354 в административные границы Аламудунского айыльного аймака.              

        Постановлением Ленинского айыл окмоту № 13 от 15 апреля 2019 года, были переход земельных долей1352-1354 в административные границы Аламудунского айыльного аймака.

          Постановлением Аламудунского айыльного кенеша № 113 от 18 апреля 2019 год, переход земельных долей 1352-1354 в административные границы Аламудунского айыльного аймака было одобрено и дано согласие.

          Постановлением Аламудунского айыл окмоту№ 23 от 22 апреля 2019 год, переход земельных долей 1352-1354 в административные границы Аламудунского айыльного аймака было принято.        

          Распоряжением государственной администрации Аламудунского района № 144-р от 14 мая 2019 года, были утверждены корректировки материалы по установлению границы Аламудунского и Ленинского айыльных аймаков, Аламудунского района.

Письмом руководителя аппарата полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Чуйской области № МА – 13 – 397 от 4 июня 2019 года, материалы об утверждении корректировки материалы по установлению границы Аламудунского и Ленинского айыльных аймаков, Аламудунского района были направлены в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.)

Похожие новости

Объявление — приглашение заинтересованных лиц к сотрудничеству по реализации экономических подпроектов АРИС

Воины-интернационалисты Аламудунского айыл окмоту отметили 33-летие вывода советских войск из Афганистана

Бланк маршрутного листа можно скачать пройдя по ссылке